آرتروز زانو

افراد مبتلا به آرتروز زانو معمولا علائم زیر را احساس می کنن:

ممکن است که از زانو صداهایی شنیده‌ شود
راه رفتن سخت است
درد زانوی وابسته به آب و هواست و ممکن است که بدتر و بهتر شود
مفصل زانو خشک می‌شود
زانوی خالی می‌کند
درد زانو به بطور مداوم بوده و احساس ناخوشی دارد

آرتروز زانو بیشتر بخوانید »