سلول های بنیادی نویدبخش درمان های پزشکی جدید

آیا دارویی را میشناسید که تمام این موارد را همزمان انجام دهد؟
• اثر بازتولیدی: که میتونه اندام گوش را تولید کند
• اثر ضد التهابی: شبیه کورتون بدون عوارض جانبی!
• تعدیل سیستم ایمنی: مثل دارو اینفیلیکسیماب ولی بدون عوارض
• و سایر اثرات درمانی

سلول های بنیادی نویدبخش درمان های پزشکی جدید بیشتر بخوانید »